top of page

Ако светът ти се разпада, ако всички твои устои се клатят и пропадаш надолу, не губи време, не се опитвай да наредиш отново тази кула от карти. Ти си пожелан и нарочен от Бог и не можеш да избягаш от тази Власт.

Из "НАБЕЛЯЗАН ЗА СПАСЕНИЕ"

Падение

 

Какъв погром! Какво отчаяние и опустошение! Как се озовах тук? Бях затънал в блато и колкото повече се съпротивлявах, толкова повече то ме поглъщаше. Дългове, които не можех да изплатя, порочна връзка, лишена от всякакво бъдеще, работа на бюро, бавно и сигурно съсипваща тялото и ума. И разбира се, алкохол. Много алкохол. Толкова много, че не помнех нищо след втората чаша.

От независим предприемач аз се превърнах в офис служител с работно време и на заплата. Вместо свободен човек станах длъжник, криещ се от кредиторите си. Вместо здрав и силен мъж аз съм тътрузещ се алкохолик.

bottom of page